Μορφή συμμόρφωσης

 
ΜορφήΜια σειράΒ σειράΣειρά C
Sizemmmmmm
0841 × 11891000 × 1414917 × 1297
1594 × 841707 × 1000648 × 917
2420 × 594500 × 707458 × 648
3297 × 420353 × 500324 × 458
4210 × 297250 × 353229 × 324

Η διαφορά μεγέθους, εάν εκτυπώνετε αρχεία PDF όχι σε αρχικές μορφές

A4

 1. Πρωτότυπο A4 μορφής και εκτυπώνετε A3 τότε το μοντέλο σας θα είναι 1.36 φορές μεγαλύτερο. 
 2. Πρωτότυπο A4 μορφής και εκτυπώνετε A2 τότε το μοντέλο σας θα είναι 1.85 φορές μεγαλύτερο. 
 3. Πρωτότυπο A4 μορφής και εκτυπώνετε A1 τότε το μοντέλο σας θα είναι 2.5 φορές μεγαλύτερο. 
 4. Πρωτότυπο A4 μορφής και εκτυπώνετε A0 τότε το μοντέλο σας θα είναι 3.4 φορές μεγαλύτερο. 

A3

 1. Πρωτότυπο A3 μορφής και εκτυπώνετε A4 τότε το μοντέλο σας θα είναι 0.68 φορές μικρότερο. 
 2. Πρωτότυπο A3 μορφής και εκτυπώνετε A2 τότε το μοντέλο σας θα είναι 1.36 φορές μεγαλύτερο. 
 3. Πρωτότυπο A3 μορφής και εκτυπώνετε A1 τότε το μοντέλο σας θα είναι 1.85 φορές μεγαλύτερο. 
 4. Πρωτότυπο A3 μορφής και εκτυπώνετε A0 τότε το μοντέλο σας θα είναι 2.5 φορές μεγαλύτερο. 

A2

 1. Πρωτότυπο A2 μορφής και εκτυπώνετε A4 τότε το μοντέλο σας θα είναι 0.46 φορές μικρότερο.
 2. Πρωτότυπο A2 μορφής και εκτυπώνετε A3 τότε το μοντέλο σας θα είναι 0.68 φορές μικρότερο. 
 3. Πρωτότυπο A2 μορφής και εκτυπώνετε A1 τότε το μοντέλο σας θα είναι 1.36 φορές μεγαλύτερο. 
 4. Πρωτότυπο A2 μορφής και εκτυπώνετε A0 τότε το μοντέλο σας θα είναι 1.85 φορές μεγαλύτερο. 

 

Για παράδειγμα, το ύψος του προϊόντος με την τυπική μορφή A4 είναι 50 cm. Για να μάθετε το μέγεθος του προϊόντος, εάν πληκτρολογείτε αυτό το αρχείο σε μορφή A2, πρέπει να: πολλαπλασιάσετε (*) 50 cm (*) με συντελεστή 1.85. Συνεπώς, το ύψος θα είναι 92.5 cm. Το πλάτος και το βάθος είναι παρόμοια.

Μεταβείτε στην κορυφή